H ΔΟΜΕΤΚΑ Α.Ε. δραστηριοποιείται με όλους τους τομείς δημόσιων και ιδιωτικών κατασκευαστικών έργων, καθώς και με την κατασκευή υποδομών και ολοκληρωμένων φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας έγινε μια αξιόπιστη εταιρεία που παρέχει εξαιρετική τεχνογνωσία σε διάφορα έργα και υπηρεσίες.

Πρωταρχικός μας στόχος είναι να αναπτύξουμε, να εκτελέσουμε και να διατηρήσουμε τα έργα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος, χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνο την επιχειρησιακή αριστεία. Πυρήνας της ΔΟΜΕΤΚΑ ΑΕ είναι οι αξίες μας (ηθική, ποιότητα, καινοτομία, ακεραιότητα, σεβασμός, συνεργασία, εμπιστοσύνη).

Η αξιοπιστία και η τεχνογνωσία στην κατασκευή εξειδικευμένων έργων όπως δύσκαμπτα οδοστρώματα αεροδρομίων, λιμανιών και αυτοκινητοδρόμων διακρίνουν την ΔΟΜΕΤΚΑ ΑΕ εξασφαλίζοντας της σταθερές συνεργασίες με μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες, όπως:

 • ΙΝΤΡΑΚΑΤ Α.Ε.
 • ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.
 • ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.
 • ΤΕΡΝΑ Α.Ε.
 • Κ/Ξ ΑΠΙΟΝ ΚΛΕΟΣ
 • Κ/Ξ EUROIONIA
 • Κ/Ξ ΜΟΡΕΑΣ
 • ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
 • ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.
 • J&P ΑΒΑΞ Α.Ε.
 • REDEX Α.Ε.
 • ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.
 • HOCHTIEF

Η εταιρία πιστοποιείται βάσει ISO 9001:2015.

Τα δυνατά σημεία της ΔΟΜΕΤΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

 • Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή δημοσίων αλλά και ιδιωτικών έργων που απαιτούν αυστηρά ποιοτικά κριτήρια, αυστηρή τήρηση χρονοδιαγραμμάτων και ανταγωνιστικό κόστος.
 • Έχει μεγάλη εμπειρία στη κατασκευή εξειδικευμένων έργων όπως δύσκαμπτα οδοστρώματα αεροδρομίων, λιμανιών και αυτοκινητοδρόμων
 • Είναι σε θέση να επιβλέψει όλα τα στάδια κατασκευής και να παραδώσει ένα έργο με «το κλειδί στο χέρι».
 • Η δύναμη της εταιρείας είναι η συσσωρευμένη γνώση και εμπειρία, ο πλούσιος εξοπλισμός της σε εργαλεία, μηχανήματα και οχήματα καθώς και η στελέχωση της με ικανό και εξειδικευμένο προσωπικό των εργοταξιακών μονάδων για τον συντονισμό, την παρακολούθηση, την εκτέλεση και την διεκπεραίωση των έργων.
 • Λόγω της μακρόχρονης συνεργασίας της με μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες , έχει κατασκευάσει και κατασκευάζει έργα στους περισσότερους νομούς της Ελλάδος, γνωρίζοντας τις τοπικές ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής και διαθέτοντας τους κατάλληλους για την κατασκευή τοπικούς συνεργάτες.
 • Απασχολεί στελέχη με επαγγελματική κουλτούρα και γνώσεις αναλόγων αυτών που διαθέτουν τα στελέχη των πελατών της και πετυχαίνει έτσι άριστο επίπεδο συνεργασίας.
 • Προσπαθεί καθημερινά να βελτιώσει οργανωτικά τη λειτουργία της και να ενσωματώσει πλήρως τις διαδικασίες, οι οποίες καθορίζονται από την πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008. Με τον τρόπο αυτό βελτιώνει συνεχώς και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της.
 • Σκοπός και τελικός στόχος της εταιρείας είναι η διατήρηση της υψηλής ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών της στα δημόσια και ιδιωτικά έργα βασιζόμενη πάντα στην καλή θέληση την προσφορά, και στην άψογη εξυπηρέτηση ώστε να χαρακτηριζόμαστε χρήσιμοι για το κοινωνικό σύνολο.
 • Ιδιαίτερα γνωρίσματα της εταιρείας αποτελούν ο σεβασμός προς τον πελάτη, η ακεραιότητα και αξιοπιστία στις συναλλαγές και η ηθική αντιμετώπιση της επιχειρηματικής πρακτικής.

Ανθρώπινο Δυναμικό – Εξοπλισμός

Το ανθρώπινο δυναμικό της Εταιρείας αποτελείται από καταρτισμένα και έμπειρα στελέχη με επαγγελματική κουλτούρα συνεχής εξέλιξης, που κατανοούν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του κάθε έργου όπως επίσης και τις ανάγκες των πελατών.

Ο εξοπλισμός της Εταιρείας καλύπτει ένα ευρύ φάσμα από μηχανήματα (τύπου GOMACO), καλούπια, εργαλεία, εργοταξιακούς οικίσκους, οχήματα κλπ., ο οποίος ανανεώνεται σταδιακά και αναλόγως των εκάστοτε αναγκών.

Ποιότητα

Η ΔΟΜΕΤΚΑ βασίζεται σε ελεγχόμενες αξίες αριστείας και ακεραιότητας. Αυτό σημαίνει ότι εργαζόμαστε με τα υψηλότερα πρότυπα και υπολογίζουμε στη διαρκή ποιότητα των έργων μας. Πρωταρχικός στόχος της Εταιρείας είναι επίτευξη άριστου ποιοτικού αποτελέσματος.

Η Εταιρεία λειτουργεί με  Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας πιστοποιημένο σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, το οποίο εφαρμόζει σε όλες τις δραστηριότητες της. Ελέγχεται και πιστοποιείται ως προς την τήρηση και εφαρμογή τους από την ACM.

Δέσμευση μας η αειφόρος εξέλιξη των ανθρώπων της με συνεχή εκπαίδευση των γνώσεων και των ικανοτήτων τους. Η συνεχής ανάπτυξη της εταιρείας σε τεχνογνωσία, υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό αποτελούν για την ΔΟΜΕΤΚΑ τους τρεις πυλώνες για την επίτευξη των στόχων της και τη δημιουργία συνεργασιών που αντέχουν στο χρόνο.