Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

ΔΕΗ
http://www.dei.gr

Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής(ΥΠΕΚΑ)
http://www.ypeka.gr

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Eξοικονόμησης Eνέργειας(K.A.Π.E.)
http://www.cres.gr

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=285&language=el-GR

Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών για Έργα Α.Π.Ε.
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=546&language=el-GR

Θεσμικό Πλαίσιο
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=555&language=el-GR

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.E.)
http://www.rae.gr

Ενημέρωση Επενδυτών
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=608&language=el-GR

Πράσινη Ενέργεια
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=223&language=el-GR

Φ/Β στις στέγες ενημερωθείτε
http://www.dei.gr/default.aspx?id=6547&nt=18&lang=1

Συνδέσεις Φ/Β Σταθμών
http://www.dei.gr/Default.aspx?id=14218&nt=19&lang=1

Χάρτης Ηλιοφάνειας (Ε.Ε.)
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php