Δραστηριοποίηση

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΟΜΕΤΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ Α.Ε.

 

Η ΔΟΜΕΤΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ διαθέτει σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία σε ένα ιδιαίτερα ευρύ φάσμα τεχνικών έργων ιδιωτικού και δημοσίου τομέα.

Η ΔΟΜΕΤΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ειδικεύεται στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων στη σχεδίαση, προμήθεια, κατασκευή και υποστήριξη μικρής και μεγάλης κλίμακας φωτοβολταϊκών συστημάτων σε ολόκληρη την επικράτεια.