Επικοινωνία

Συνοπτική Ταυτότητα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
ΤΙΤΛΟΣ:
ΕΔΡΑ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
ΦΑΞ:
E-MAIL:
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ:

ΤΡΑΠΕΖΕΣ:ΔΟΜΕΤΚΑ ΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ A.E.
ΔΟΜΕΤΚΑ A.E.
ΠΑΝΟΡΜΟΥ 42, Τ.Κ. 11523 - ΑΘΗΝΑ
210 6993050
210 6993664
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθήνας - ΕΒΕΑ
Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας - K.A.Π.E.
ALPHA BANK
ΓΕΝΙΚΗ
EUROBANK